TŘI KRÁLOVÉ A BETLÉMSKÁ HVĚZDA

     Tři krále jsem opravdu začal vyřezávat začátkem ledna na jejich svátek. Dokonce k nám domů během mého vyřezávání skuteční koledníci přišli a posvěcenou křídou napsali na dveře K+M+B 2020. Některé obličeje králů které Karel Svolinský namaloval jsou podobné některým ministrantům od nás z kostela. Kupodivu se mi tuto podobu podařilo přenést skrze dřevo až na perník. Třeba se některý z nich pozná. Opět jsem postavám  na formě vyřezal nejdříve nohy a až potom obličeje. Této nové zásady jsem se už držel vždy. Nejdůležitější u figurek z betléma totiž nejsou hezké obličeje, ale to aby jejich nohy šly přímo k Ježíškovi.

     Vyřezávání bylo těžké protože jedna postava překrývá druhou. To co je na ilustraci nejdále (postava černého vzadu co vystrkuje bradu) tím je potřeba začít, protože zadní postava je ve formě nejméně hluboká. Potom přišel na řadu krajní král který drží hvězdu a až nakonec ten zamračený prostřední. Čepice už byly brnkačka, podobně jako celá Betlémská hvězda, kterou jsem vyřezal za jediný den a stala se tak nejrychleji vyřezanou figurou z celého betléma. Formu Tří králů jsem vyřezával snad sedm dní....