KŘÍŽOVÁ CESTA V JERUZALÉMĚ

     Na celý Jeruzalém jsme měli jeden den. Nejprve jsme vyjeli autobusem na Olivovou horu odkud je nejhezčí výhled na starý Jeruzalém, který je kolem dokola obehnán hradbami. Pod Olivetskou horou je Getsemanská zahrada, kde Ježíš bděl předtím, než ho Jidáš zradil. Olivovníky, které v zahradě jsou pamatují asi křižáky, ale Krista určitě ne. Potom jsme se vydali směrem k hradbám a do města vešli Lví branou. Pokud byste ve starém Jeruzalémě očekávali pěší zónu, tak na to rovnou zapomeňte. Křížová cesta vede ulicí Via Dolorosa a křížová zastavení jsou často mezi stánky se suvenýry. Místo kde Ježíš přijal podle tradice trnovou korunu je pod klášterem Ecce Homo. Krásný výhled jsme měli ze střechy rakouského hospice, který je uprostřed starého města.

      S manželkou jsme několik hodin strávili v chrámu Božího Hrobu. Postavili ho křižáci a nově tak zastřešili místa, kde byl Ježíš přibit na kříž, ukřižován, sejmut z kříže, pohřben a kde především třetího dne vstal z mrtvých. Fronta do Božího hrobu byla asi na 2 - 3 hodiny. Napoprvé jsme to nedali a museli jsme odejít. Spousta lidí se totiž uvnitř chrámu chová velice světsky. Všichni všechno fotí, hlučí, tlačí se v prostoru Golgoty a většina z nich asi věřící nebyli a chrám brali jako turistický cíl. Nikomu to nevyčítám. Chvilku nám ale s manželkou jako praktikujícím katolíkům trvalo než jsme se dokázali obrnit tolerancí k těmto lidem. Napodruhé už to vyšlo a frontu jsme poctivě vystáli. Především za to patří dík staršímu páru Čechů, kteří žijí od osmašedesátého ve Švýcarsku. Náhoda, nebo spíše nějaký anděl, je postavil do fronty hned za nás. Byli milí a čas utekl. Boží hrob je velmi malé místo kam prolezete doslova po čtyřech. Vejdou se tam tak tři lidé a nechají vás tam tak pět vteřin. Těch pět vteřin byl pro mě osobně nejsilnější zážitek z celé poutě....