PODĚKOVÁNÍ

Milý Ježíšku, 

děkuji Ti že jsi se narodil a že nás lidi máš rád. Nebýt Tebe, tak co by s námi lidmi bylo? Já Tě mám taky rád a doufám, že máš z upečeného perníkového betlému radost! Děkuji Ti za vše!

Dále chci moc poděkovat:

manželce Martině a mojí mamince Elišce, že mi jsou v perníkářském a řezbářském řemesle velkou oporou. Také Oldřichu Kvapilovi, že mě naučil vyřezávat formy. Manželům Šormovým za úžasné zázemí, které mi poskytují v Království perníku pod Kunětickou horou.

Velký dík patří Karlu Svolinskému, že namaloval tak hezké figurky. Děkuji také Nadaci Karla Svolinského za milé a ochotné poskytnutí autorských práv na tyto ilustrace pro potřeby vystavování tohoto betlému a těchto webových stránek.

Děkuji také Ondrovi Vávrovi, který je sběratelem betlémů a sám betlémy tvoří, že mi pomohl v počátku vyřezávání si ujasnit některé věci, které bych bez něho možná udělal jinak a bylo by to bývalo ke škodě.

Aleš Vostřez