OKOLO GALILEJSKÉHO JEZERA

     V okolí tohoto jezera i přímo na něm prožil Ježíš kus svého lidského života. Je to místo kde povolal své učedníky, konal zde různé zázraky, uzdravoval nemocné a kázal o příchodu nebeského království. Okolo celého jezera vede silnice kterou jsme projeli autobusem a občas někde zastavili. Na lodi, která se jmenovala Mojžíš jsme pluli po hladině jezera a já se rozhlížel, která hora to tak mohla být, na které Kristus pronesl své Horské kázání o kterém píše v páté, šesté a sedmé kapitole evangelista Matouš. Představoval jsem si dobu, kdy po hladině jezera nepluli lodě s turisty, ale rybařil zde Petr se svými bratry... 

     Docela jsem se těšil na Kafarnaum, které leží na severním cípu jezera a které se před dvěma tisíci lety stalo Ježíšovým druhým domovem. Pocházelo odtud nejméně pět učedníků a jsou v něm pozůstatky synagogy ze 2. století, která byla údajně vybudována na místě té původní, ve které kázal Ježíš. Areál byl ovšem zavřený. Tak nezbylo nic jiného, než se okolo prodrat skrz jakési rumiště k plotu, odkud byly základy synagogy vidět. Když tedy teď občas čtu o tom, jak Ježíš kázal v Kafarnaum, tak si vždy vzpomenu, jak jsem lezl na plot, abych zahlédl základy staré synagogy...