VÝROBA FOREM A PERNÍKŮ

Příběhy jednotlivých motivů

      Není motiv jako motiv. Tak například vyřezat ponocného bylo daleko snadnější než vyřezat selku s kohoutem. U anděla jsem špatně vyřezal ruku a musel vklížit špalíček jiného dřeva a dlaň andělovi vyřezat znovu. Všechny formy jsou zhotoveny z tvrdého ořechového dřeva. Mohlo by se použít i jiné dřevo, ale tvrdé být musí, aby forma vydržela tlak při vtlačování medového těsta. Kdyby byla forma z lipového dřeva tak by se rychle opotřebovala. Těsto je jenom z medu a hladké mouky. Někdy přidám i skořici, aby to při pečení zavonělo...

Děvčata v sukni

Toto byla první forma kterou jsem do betlému vyřezal. První co jsem vyřezal byly nohy které pospíchají k Ježíškovi...

Dívka s polštářem

Postavu dívky která utíká, protože má starost jestli má Ježíšek dost pod hlavičkou jsem vyřezal na druhou stranu první formy...

Muzikanti

Kapela ještě není kompletně hotová. V betlému vyhrávají zatím dva trumpetisté, basák a houslista...

Tři králové a Betlémská hvězda

Přišlo mi hezké vyřezat tři krále jako koledníky a ne jako opravdické dospělé krále. Ještě že to Karel Svolinský tak namaloval...

Žena s chlebem a Dívka se srdcem

Dospělá žena která podává malému Kristu chléb a na druhé straně formy malá dívka která Ježíškovi nabízí na dlani celé svoje srdce...

Svatá rodina

Na celém motivu Svaté rodiny bylo nejtěžší vyřezat Krista, kterému nejsou vidět ani oči, ani nos a ani ústa...

Andělé

Tomuto andělovi jsem musel opravit ruku. Napoprvé se nepovedla vyřezat. Další dva andělé jsou na druhé straně této formy...

Pasáčci s ovcemi

Do této formy jsem se zamiloval. Motiv pasáčka a za ním ovce ve skoku je skvělý. Na druhé straně je klečící pasáček s dvěma ovcemi...

Myslivec se srnou a selkou s kohoutem

Kohout na překládané sukni selky byl jednoznačně největší řezbářskou výzvou ze všech figur betléma. Vůbec se mi do toho nechtělo....

Ponocný a chlapec s hruškami

Postava ponocného byla odpočinkovou prací. Z řezbářského pohledu tam nebylo nic co by se mohlo pokazit...

Ovce

Co by to bylo za betlém bez oveček. Stejnou ovečku je potřeba vyřezat zprava i z leva, v tomto betlému jich je zatím šest...

Kozy

Menší koza mi dala docela zabrat. Hlavně její "pozadí". Formu jsem celou vyřezal na Veselém Kopci....