ILUSTRACE KARLA SVOLINSKÉHO

Pohyb v ilustracích Karla Svolinského

     Pokud se alespoň trochu zajímáte o betlémy ať už jsou z jakéhokoliv materiálu tak téměř vždy jsou figurky v nich statické - bez pohybu. Ilustrace Karla Svolinského v knihách Český rok takové rozhodně nejsou. Postavy mají většinou pěkně zostra nakročeno, některé dokonce běží a pokud některé v pohybu nejsou, tak přesto něco dělají, nebo zcela jasně svým výrazem k něčemu směřují. Ukažte mi betlém ve kterém Josef drží misku a Maria lžící krmí malého Ježíška. Ze všech ilustrací tryská ryzost, opravdovost a přímost. Karel Svolinský jistě nezamýšlel ze svých figurek vytvořit betlém, ale ono se to přímo nabízí. Pohledy jednotlivých postav, jejich kroky a výrazy k něčemu směřují. Dovolil jsem si je všechny nasměrovat k malému dítěti, které natahuje svoje ručky po lžíci s kaší. Malý narozený Ježíšek - Bůh který se stal člověkem a který velmi trpělivě čeká až si ho v našich životech všimneme...

     Ilustrace které vidíte nahoře jsou již součástí perníkového Betléma podle Karla. Každá z nich má již svou dřevěnou formu a z ní upečený perník. Kresby které vidíte ve spodní galerii jsem zatím nevyřezal a určitě je všechny nevyřežu. Jsou to další náměty o které by bylo možné současný perníkový Betlém podle Karla rozšířit. Určitě plánuji vyřezat ještě nějaká zvířátka. Hlavně psa a zajíce ve skoku...