Perníkový betlém podle Karla Svolinského

Když jsme v září 2019 u nás doma malovali obývák tak jsem vyklízel knihovnu a padly mi do rukou knihy Český rok, které bohatě ilustroval Karel Svolinský. Namátkou jsem jednu z nich otevřel a v tu chvíli jsem byl zasažen myšlenkou vyřezat podle těchto jednotlivých ilustrací dřevěné formy na perníkový betlém. Spousta jednotlivých figur, které jsou v pohybu směrem k malému Ježíškovi. Kéž bychom i my, skuteční lidé z masa a kostí, dokázali směřovat své kroky k Němu stejně nadšeně a jistě jako postavičky z těchto milých ilustrací.

Aleš Vostřez, řezbář a perníkář